Prelazak na novi mejl FON-a

U prethodne dve godine intenzivno su se sprovodile aktivnosti na projektu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture Fakulteta. Između ostalog, unapređena je mrežna infrastruktura, opremljena je nova server sala, uspostavljeno savremeno virtuelno okruženje, čime su ispunjeni preduslovi za uvođenje servisa kojima će se olakšati i unaprediti rad zaposlenih i studenata Fakulteta. I u narednom periodu će se nastaviti sa modernizacijom infrastrukture, zamenom postojećih i implementacijom novih servisa.

Početkom 2019. godine Fakultet je prešao na novi mejl sistem sa ciljem da se svim zaposlenima, studentima i alumnima otvore novi FON nalozi.

Na ovom sajtu možete saznati šta je FON nalog, kako se aktivira i koje sve servise FON nalog pruža. Takođe, možete pogledati različita uputstva vezana za funkcionisanje i podešavanje samih servisa.