O projektu

Prelazak na novi mejl

U aprilu 2018. godine podignuta je infrastruktura koja će biti okosnica novog mejl sistema i ostalih servisa koji podržavaju rad samog mejl sistema. Za softversko rešenje izabran je Microsoft Exchange server.

U julu 2018. godine aktiviran je Office 365 i podignuti su osnovni servisi za hibridni pristup implementaciji rešenja.

Tokom septembra 2018. godine definisane su uloge u sistemu koje određuju prava pristupa mejlovima, deljenim direktorijumima i ostalim IKT resursima Fakulteta. Definisane su distributivne liste tj. posebna vrste mejl adresa koje se koriste za slanje mejla grupi ljudi (bez potrebe za unošenjem mejl adresa svakog pojedinačnog korisnika). Takođe su definisani deljeni poštanski sandučići koji omogućavaju grupi korisnika da čitaju i šalju mejlove sa jedne mejl adrese.
Za potrebe generisanja pomenutih uloga i grupa razvijeno je sopstveno softversko rešenje.

U oktobru 2018. godine postavljen je sajt modernizacija.fon.bg.ac.rs sa ciljem uključivanja svih zaposlenih u proces realizacije projekta i povećanja transparentnosti u radu. Zaposleni su putem ovog sajta imali uvid u sve podatke koji se na njih odnose (lični podaci, uloge u sistemu itd.), planirane aktivnosti, ali i mogućnost da se aktivno uključe u realizaciju projekta kroz savete, sugestije i primedbe.

U novembru 2018. godine aktivnosti na realizaciji i implementaciji ključnih funkcionalnosti novog mejl servera Fakulteta su privedene kraju.

Tokom decembra 2018. godine novi mejl server je pušten u rad paralelno sa postojećim i manja grupa korisnika, zaposlenih na Fakultetu, je prešla na novi sistem sa ciljem da se izvrši finalno testiranje sistema.

U januaru 2019. godine je započeto fazno prebacivanje korisnika zaposlenih na Fakultetu na novi sistem, pri čemu je zaposlenima omogućeno i da premeste postojeću elektronsku poštu sa starog mejl servera u novi sistem. Ova aktivnost je završena u martu 2019. godine i tokom ovog perioda 270 korisnika je počelo da koristi novi sistem.

U februaru 2019. godine je kreiran sajt alumni.fon.bg.ac.rs putem koga se svi zainteresovani mogu prijaviti za FON Alumni klub i ostvariti pravo na FON alumni nalog.

U martu 2019. godine je započeto aktiviranje FON studentskih naloga za studente svih nivoa studija (preko 6000 korisnika).

Sa početkom letnjeg semestra 2018/2019. školske godine počelo se i sa izvođenjem nastave na nekoliko predmeta korišćenjem Office 365 Teams aplikacije.


Projekat pomogli

Kompanija Saga d.o.o, Beograd.

Učesnici projekta

 • Marko Petrović, Fakultet organizacionih nauka
 • Goran Militarov, Fakultet organizacionih nauka
 • Vladimir Vujin, Fakultet organizacionih nauka
 • Nina Turajlić, Fakultet organizacionih nauka
 • Filip Furtula, Fakultet organizacionih nauka
 • Dejan Stojimirović, Fakultet organizacionih nauka
 • Ivan Aleksić, Fakultet organizacionih nauka
 • Đorđe Nestorović, Fakultet organizacionih nauka
 • Bojan Jovanović, Fakultet organizacionih nauka
 • Aleksandar Vuksanović, Saga d.o.o.
 • Sanja Alimpijević, Saga d.o.o.
 • Dejan Vračarević, Saga d.o.o.
 • Nikola Miljanić, Saga d.o.o.