FON Nalog

FON nalog je jedinstveni nalog koji je namenjen za pristup različitim servisima Fakulteta. Nalog je baziran na centralnom sistemu identiteta. Svi zaposleni, studenti i alumni Fakulteta imaju otvoren FON nalog.

Za više informacija o servisima koje FON nalog omogućava, posetite stranicu Servisi.

Otvaranje FON naloga

Svi zaposleni Fakulteta, kao i aktivni studenti svih nivoa studija, imaju otvoren FON nalog prilikom njihovog zaposlenja, odnosno upisa na Fakultet.

Alumni Fakulteta FON nalog dobijaju nakon uspešne verifikacije i učlanjenja u FON Alumni klub.


Aktivacija FON naloga

Aktivacija FON naloga zavisi od tipa korisnika:

Ukoliko se niste pronašli u stavkama iznad, nemate pravo na korišćenje FON naloga.
Smatrate da imate pravo na korišćenje FON Naloga? Pošaljite email na racunski.centar@fon.bg.ac.rs sa naslovom "Otvaranje novog FON naloga"


Trajanje FON naloga

Nakon prestanka studiranja na Fakultetu, FON nalog će biti deaktiviran:

  • U slučaju studenata osnovnih studija, nalog prestaje sa važenjem 6 meseci nakon diplomiranja
  • U slučaju studenata master studija, nalog prestaje sa važenjem 6 meseci nakon diplomiranja
  • U slučaju studenata doktorskih studija, nalog prestaje sa važenjem 12 meseci nakon diplomiranja

U slučaju ispisa sa Fakulteta, FON nalog će biti deaktiviran sledećeg meseca.


Format korisničkog imena FON naloga

Zaposleni

ime.prezime@fon.bg.ac.rs

npr. ana.peric@fon.bg.ac.rs

Alumni

ime.prezime@alumni.fon.bg.ac.rs

npr. pera.peric@alumni.fon.bg.ac.rs


Resetovanje zaboravljene lozinke za FON nalog

Ukoliko ste zaboravili lozinku za FON nalog, potrebno je da na mejl racunski.centar@fon.bg.ac.rs pošaljete sledeće podatke: ime, prezime, broj indeksa i da priložite fotografiju prve strane indeksa.


Želite da implementirate FON nalog u svoju aplikaciju?

Kontaktirajte nas za više informacija o načinima implementacije FON naloga u svoju aplikaciju.