Uputstva

Generalna uputstva

Aktivacija FON naloga za studente

Čuvanje mejlova sa starog servera i prebacivanje na novi FON mejl server

Preuzimanje licenciranog Microsoft softvera

Instalacija i podešavanje eduroam servisa

Mejl klijenti

Podešavanje mobilnog mejl klijenta - Aplikacija Apple Mail (iOS)

Podešavanje mobilnog mejl klijenta - Aplikacija Microsoft Outlook (iOS, Android)

Podešavanje mejl klijenta - Microsoft Outlook (uskoro)

Podešavanje mejl klijenta - Thunderbird (uskoro)