Podešavanje mobilnog mejl klijenta - Aplikacija Apple Mail (iOS)


Korak 1. Uđite u Postavke telefona, sekcija Passwords and Accounts


Korak 2. Kliknite na Add Account


Korak 3. Iz spiska ponuđenih servisa izaberite Exchange


Korak 4. Unesite svoje korisničko ime i dodajte smislen opis naloga (npr. FON)


Korak 5. Pritisnite dugme "Sign-in" koje će automatski popuniti potrebne parametre za podešavanje servera


Korak 6. Unesite svoje kredencijale za FON Nalog


Korak 7. Na sledećem ekranu pritisnite dugme "Accept"


Korak 8. Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete sa telefonom (predlažemo Vam da izaberete sve, kao na slici ispod). Kliknite na dugme Save.


Korak 9. Uspešno ste dodali Vaš mejl nalog u aplikaciju Apple mail.