Aktivacija FON naloga za studente


Format FON naloga za studente

Aktivni studenti Fakulteta organizacionih nauka svih nivoa studija imaju mail-ove u sledećem formatu:

abxxxxyyyy@student.fon.bg.ac.rs

gde je

 • a: prvo slovo imena
 • b: prvo slovo prezimena
 • xxxx: godina upisa
 • yyyy: broj indeksa

Ukoliko student ima više imena ili prezimena, uzima se prvo slovo prvog imena i prvo slovo prvog prezimena.

Primeri:

 • Đorđe Dževerdanović sa brojem indeksa 2018/0001 : dd20180001@student.fon.bg.ac.rs
 • Željko Čolaković sa brojem indeksa 2018/0050 : zc20180050@student.fon.bg.ac.rs
 • Ana Marija Šobajić sa brojem indeksa 2018/1024 : as20181024@student.fon.bg.ac.rs

Privremena lozinka za pristup novom mejl sistemu

Format privremene lozinke za pristup novom mejl sistem je: FON.{JMBG}!

Napomena: JMBG - Vaš jedinstveni matični broj. JMBG sadrži 13 cifara.

Napomena: Nakon prvog prijavljivanja na sistem, sistem će automatski zatražiti od Vas da ovu lozinku promenite.


Minimalni zahtevi formata nove lozinke

 • Vaša nova lozinka mora imati najmanje 8 karaktera.
 • Lozinka mora imati barem tri od naredne četiri stavke:
  1. veliko slovo
  2. malo slovo
  3. cifra
  4. specijalni karakter
 • Lozinka ne sme sadržati:
  • Vaše ime ili prezime, niti Vaše inicijale,
  • Vaš broj indeksa,
  • bilo koji drugi deo Vaše e-mail adrese.

Procedura za aktiviranje FON naloga

Aktiviranje Vašeg FON naloga možete izvršiti na adresi office365.fon.bg.ac.rs.


U polje korisničko ime i lozinka unosite svoje kredencijale za FON nalog

image1

Nakon uspešne prijave, potrebno je da postavite novu lozinku. Napomena: Polje "Old password" je Vaša privremena lozinka

image2

U slučaju greške, proverite:

 • Da li su kredencijali (korisničko ime i privremena lozinka) koje ste uneli validni?
 • Da li Vaša nova lozinka zadovoljava minimalne kriterijume definisane u pasusu iznad?

Ako i dalje imate problema, možete se obratiti službi Računskog centra na mejl racunski.centar@fon.bg.ac.rs.

Šta nakon aktivacije FON naloga

Na stranici Servisi možete pogledati spisak servisa koje možete koristiti sa FON nalogom.